Je smutnou realitou, že každý z nás musí dát každý měsíc část svých těžce vydělaných peněz pryč na nejrůznější poplatky. Je totiž třeba zaplatit nájem, internet a případně paušál u telefonu a mnohé další. Většina z nás také splácí nějakou půjčku. A zdaleka ne každému se chce platit.

Jistě, pokud nezaplatíme, pak nám danou službu jednoduše odpojí. A asi nikdo z nás by nechtěl být bez elektřiny či bez vody. Ovšem co v případě, že se jedná o půjčku, tedy o službu, kterou jsme již obdrželi? Co nás může přinutit, abychom tyto peníze spláceli?

reference1

Jednoduše řečeno, existuje kontrolní systém. Jelikož se dnes veškeré platby provádí přes bankovní účet, systém je může automaticky zaregistrovat okamžitě po provedení a tuto změnu provést i ve složce daného dlužníka.

Koneckonců, je to i důvod, proč je založení účtu u dané firmy podmínkou při zařizování půjčky. Je to právě proto, aby měla daná firma možnost se kdykoliv přesvědčit, zda onen dlužník řádně platí, a v případě, že je to nespolehlivý plátce kontrola Rejstriky.info hned zjistí, které platby chybí.

pujcka1

Ovšem co může udělat v případě, že daný člověk neplatí tak, jak bylo domluveno a jak je ujednáno ve smlouvě? Nejprve samozřejmě pošle upozornění na chybějící platbu. Koneckonců se může stát, že daný člověk zkrátka zapomene.

Pokud je to však opakovaně, pak může celá věc dojít až do soudního řízení. Zde mohou záznamy z oné kontroly posloužit jako důkaz, neboť je tam jasně vidět, kdy přesně dlužník platil a jakou částku. To pak lze porovnat s uzavřenou smlouvou. Pokud i po soudním nařízení danou částku doplatit nebude onen člověk splácet, řešením je exekuce.

Jak je tedy vidět, mají všechny firmy, které vybírají od svých klientů za své služby měsíční částku, k dispozici kontrolní systém, který jim umožňuje vždy přesně vidět, jak je na tom který z klientů s placením. A to je dobře, neboť tento systém chrání obě strany. A na to by se nemělo zapomínat.