Řada mužů v současné době nachází uplatnění v profesích, které v době před třiceti lety byly určeny pouze ženám. Pokud přece jen uchazeč místo výjimečně dostal, často musel čelit posměchu ze strany nejenom mužského, ale i ženského okolí. Nabízí se jmenovat profese kadeřníka, květináře, dříve to byli i cukráři, nebo krejčí, kteří ve svém okolí nikdy nebyli považováni za dostatečné chlapy…
Dnes už naštěstí těmto předsudkům odzvonilo a nutno říci, že právě z těchto výše jmenovaných profesí vzešli muži, kteří své „ženské profesi“ dělají skutečně čest!
model u kadeřníka

Namátkou jmenujme například známé českého floristu Jaromíra Kokeše, který se pravidelně umisťuje na předních příčkách floristických soutěží, či jeho kolega, Slávek Rabušic, zabývající se květinovým aranžmá v historických objektech. Stejně skvěle si vedou i naši módní návrháři v čele se známým Osmany Laffitou a řada skvělých kadeřníků a vizážistů, jejichž služby využívají nejenom známé osobnosti, ale i široká veřejnost. Mnoho mužů se osvědčilo jako zaměstnanci úklidových firem, či v prodejnách s parfumérií, nebo svatebních agenturách…
mladík s brýlemi
Další, už trochu „obyčejnější“, ale o to více firmami žádanější ženská povolání, která vykonávají muži, jsou posty zdravotních asistentů, nebo bratrů. Většina rodičů by jistě s nadšením uvítala, kdyby se o jejich ratolest v mateřské školce staral muž. Právě v těchto zařízeních mužský element poněkud chybí.
mladý muž a modrá obloha
Tyto bílé vrány se zatím v České republice objevují jen v počtu pouhých dvou procent. Důvodem je samozřejmě špatné finanční ohodnocení. To ostatně platí nejenom ve sféře školství, ale i výše zmiňovaného zdravotnictví. Dalo by se tedy s nadsázkou konstatovat, že mnoho mužů vykonávající ženské profese, berou toto povolání spíše jako svoje poslání, i za cenu finančního podhodnocení.
Muži si prostě v ženské profesi vedou bravurně – o tom není sporu!