Mladí lidé se obvykle příliš nesmíří s kapesným, které dostávají od rodičů. Rozhodně za ně nelze užívat života. Tedy pokud nemáte zrovna bohaté rodiče. Proto mnoho mladých lidí hledá brigády, aby si přišli alespoň k nějakým penězům. Někteří začínají dokonce už na střední škole. Rozhodně to je prospěšné, protože i když pomineme finanční stránku věci, brigáda je vždy skvělou referencí v životopise. Dotyčný tím říká, že je pracovitý, má kuráž a neštítí se žádné práce. Personalisté rozhodně preferují absolventy, kteří mají nějaké pracovní zkušenosti.
Ovšem najdeme i takové studenty, kteří v průběhu studia začnou dokonce i podnikat. Dokonce existuje celá řada celostátních soutěží na téma nejzajímavější studentský podnikatelský záměr.
zmuchlané papírky
Pokud jste student a chcete začít podnikat, cesta se neliší od ostatních. To znamená, základem je získání živnostenského oprávnění. Abyste začal pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná, musíte mít alespoň 18 let.
Studenti mají výhody na dani z příjmu. Kromě slevy na poplatníka lze uplatňovat slevu na studenta. Další výhoda je na u sociálního a zdravotního pojištění.
malování plánu
Veškeré informace jsou k dispozici na internetu na různých podnikatelských portálech. Pokud tedy studujete a zároveň máte podnikatelské aspirace, rozhodně se nebojte a jděte do toho. Bude to pro Vás představovat tu nejlepší průpravu na skutečný byznys. A nezapomeňte, že Steve Jobs nebo Mark Zuckerberg začínali jako vysokoškolští studenti a kde to dotáhli?  Přinejmenším pro Vás může být motivující skutečnost, že nyní v podstatě nemáte co ztratit.
Velkou výhodou je také skutečnost, že mladý člověk se všemu velmi snadno učí a proto nepotřebuje bojovat například s počítačem a podobně. I jeho nezkušenost se může projevit jako výhoda, protože si bude počítat díky sladké nevědomosti podstatně kurážněji.