Bezpečnost při práci s elektřinou

Opatrnost se vyplácí

Mít k dispozici střídavý proud je dnes v civilizaci samozřejmostí, bez které bychom si běžný den představovali jenom těžko. Energie je to velmi potřebná, protože díky ní můžeme vyrábět a provozovat spoustu zařízení, které po připojení do zásuvky jsou připraveny k použití. Náročnější zařízení stoje jedou na 400V, a proto je zapotřebí zapojení na tři fáze. Pokud máme děti, tak bychom měli dávat pozor dvojnásob, přičemž není na škodu zaslepit všechny zásuvky blízko země, protože dítě do ní může něco strčit a průser je na světě.

elektrické zařízení

Musíme však být opatrní i my, protože úraz elektrickým proudem může skončit smrtí. Když uvidíte někoho, kdo se od něj nemůže odtrhnout, tak, na něj rozhodně nesahejte a běžte vypnout pojistky. Elektřina si také nerozumí s vodou, a proto třeba pro koupelnu je dobré mít kvalitní chránič. Z toho také plyne pravidlo, že požár z elektřiny nikdy nehasíme hasičským přístrojem s vodou.

Kontrola zařízení a rozvodů

Když se nám nějaké zařízení poškodí či na něm vidíme nějakou závadu, kdy je třeba poškozená izolace, tak jej odložte a vůbec nezapojujte do sítě. Nestojí totiž za to, aby nás proud kopl či od zkratu začalo hořet a podobně. Abychom u daného zatížení mělo jistotu, že funguje, jak má, tak jej stačí odnést na revizi. Revize elektro ceník se odvíjí podle toho, co je kontrováno a v jakém množství.

práce s elektřinou

Elektrikář splňuje patřičnou vyhlášku, přičemž pro provádění revizí je zapotřebí mít dost znalostí. Z tohoto důvodu si můžeme být jisti, že všechno potřebné prohlédne a proměří. Revize rozvodů se hodí i nám doma, protože dost z nich toho má hodně za sebou, takže se vyplatí vědět jejich aktuální stav. Máme tu také daný jistý interval, po kolika letech bychom měli jaké revize provádět. Taková kontrola může předejít selhání zařízení, které by mohlo napáchat dost škod. Revize se samozřejmě řídí českou vyhláškou.