Internetová síť je protkána nespočtem počítačů propojených mezi sebou prostřednictvím kabelů a bezdrátového připojení. Každému z těchto počítačů je přiřazena číselná kombinace nazývaná IP adresa, která slouží k jeho identifikaci, stejně tak jako slouží telefonní čísla k identifikaci jednotlivých uživatelů telefonní sítě. Stroje nám výrazně usnadňují práci s čísly, neboť coby lidé dáváme přednost jménům a názvům. Z tohoto důvodu využíváme adresáře, do nichž ukládáme telefonní čísla rodinných příslušníků, přátel a známých. Na internetu však existuje rovněž rozsáhlý adresář, jenž uchovává spojení mezi jmény a číselnými kombinacemi. Jedná se o takzvanou službu DNS. Právě tato služba nám umožňuje napsat do příslušné lišty například adresu www.seznam.cz namísto příslušné IP adresy.
počítač a kódy
Předtím než konkrétní informace zamíří z vašeho počítače do jiného se však rozdělí do několika dílčích segmentů, z nichž každý může na místo určení doputovat odlišnou cestou. Tyto segmenty totiž putují pomocí internetového připojení od jednoho počítače ke druhému, a to do té doby, než dorazí do cíle. Snadno se tedy může stát, že se některý z těchto segmentů ztratí.
Při nakupování v e-shopech tedy směřují údaje z vaší kreditní karty skrze hustou síť protkanou kabely a dalšími počítači. Snadno se tak může stát, že se člověk se špatnými úmysly mající přístup k některému z těchto kabelů nebo počítačů dostane k informaci obsahující tato citlivá data.
platba kreditkou
Je tedy nakupování na internetu bezpečné? Při přesunu citlivých údajů, jakým je například číslo kreditní karty, prohlížeč příslušné údaje zašifruje, což lze poznat podle značky v podobě visacího zámku na horní liště prohlížeče. Pokud zde tato značka chybí, jedná se o nedůvěryhodnou webovou stránku. Není se proto třeba obávat. I kdyby se někomu podařilo získat takovýto údaj, bylo by nesmírně složité jej dešifrovat, což by vyžadovalo mnoho jednotlivých počítačů a také času.