Dokážete si představit, že byste jeden den nedýchali?

Dost absurdní představa, že? Každý přece ví, že již pouhých několik málo minut bez příjmu kyslíku znamená pro tělo závažné následky, někdy zcela fatální. Dýchání je pro člověka přirozenou, nutnou podmínkou jeho přežití a jeho zanedbávání či nedostatečná míra tak nemohou trvat více než pouze krátkou chvíli.
literatura v knihovně

Nejen dýchání je nutností

Stejně jako u dechu má člověk také další, biologicky podložené, potřeby, které musí pravidelně vykonávat, chce-li zůstat naživu a zdráv. K těmto potřebám patří například vylučování, přijímání potravy a tekutin, spánek, nebo sex. Také tyto potřeby mají vliv na funkčnost a kvalitu Vašeho života.

Nadstavba biologie

Kromě biologických potřeb musí však člověk žijící v současném světě naplňovat také další nezbytné oblasti svého fungování. Tyto již jej sice neohrožují přímo na životě, ovšem bez jejich uskutečňování
a satisfakce bývá zcela jistě ovlivňována právě kvalita života, který vede. Uváděné potřeby lze nazvat kulturními, jelikož jsou vyvolávány uspořádáním a fungováním společnosti, v níž se dlouhodobě nacházíme. Jednou z takto vymezených kulturních potřeb je pak vzdělávání.
školní třída

Se učit, se učit, se učit

Tedy lépe řečeno: vzdělávat se. Bez vzdělávání ve smyslu získávání nikoli pouze nových fakt a poznatků, ale také nabývání nových a nových zkušeností, rozšiřování vlastních dovedností a povědomí o světě, v němž žijeme není dost dobře možné plně se adaptovat na proměňující se podmínky vyvstávající kolem nás na běžné denní bázi. Učení se již dávno není zastoupeno pouze povinnými devíti lety docházky do základní školy, není dokonce omezeno jen na vystudování středního a vysokého stupně školské soustavy, ale jedná se o jev provázející děti i dospělé celou jejich životní dráhou a dopomáhající jim přežít, stejně jako je tomu v případě již zmiňovaných potřeb biologického charakteru.